โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3 และกีฬาสานสัมพันธ์

3rd Annual Academic Skills Enhancement Project And Sports Day

เจอกันเดือนกันยายนนี้นะคะ

ขอเชิญชวนนักเรียน เด็กๆ ผู้สนใจ ครูอาสา และผู้ปกครอง  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3 และกีฬาสานสัมพันธ์ 2564 โดยปีนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18-อาทิตย์ที่ 19 กันยายน ณ Evangelische Mittelschule Schiers, 7220 Schiers

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เว็บไซต์ : www.tach-swiss.ch

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/tach.switzerland หรือ อีเมล: tach.swiss@gmail.com

โปรดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564

SEE YOU IN SEPTEMBER!

You are cordially invited to attend the 3rd Annual Academic Skills Enhancement Project And Sports Day 2021 will now take place on Saturday 18th - Sunday19th September this year, at the Evangelische Mittelschule Schiers, 7220 Schiers

If you have any questions, just give us a shout on our website, Facebook or tach.swiss@gmail.com

Please return registration form by 15th August 2021